Bingo ОV -ны тусгай бодисууд нь бүх
төрлийн плита болон гадаргууд гүн
нэвтэрч дагтаршиж удсан бохирдол,
гүн толбо, шохойжилтыг арилгахаас
гадна удаан хугацааны турш цэвэр
байлгаж чадна.

Төрөл: Pine
Савлагаа: 500мл