Wawel Kukulka
Хатуу чихэр

төрөл:
жин: 120г, 1000г