👆Дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй RELX брэнд Монголын хамгийн том амьд хөгжмийн наадам 🤘 Playtime Festival 2022 | 20th Anniversary-д хамтран оролцлоо.
🟢 RELX zone дээр ирснээр олон олон урамшуулал, хөнгөлөлтүүдээс гадна, 🎮видео тоглоом, амраагч сандал, утас, device цэнэглэх гэх мэт олон төрлийн үйл ажиллагааг оролцогчиддоо санал болголоо.